Spelregels

De belangrijkste spelregels


Er wordt met 2 teams tegelijk gestart die tegen elkaar strijden. De eerstgenoemde personen van beide teams schieten na elkaar. Door hard en zuiver te schieten proberen zij de kloot zover mogelijk over de straat of de baan te laten rollen.

Vervolgens moet de tweede persoon van het team, waarvan de kloot het minst ver is gekomen, schieten. Deze schiet van af de plaats waar de kloot stil is komen te liggen. Als de kloot in de berm of de sloot is gerold wordt de kloot haaks op de lengterichting van de straat of de veldbaan op de straat of de baan gelegd.
Daarna schiet steeds de volgende persoon van het team waarvan de kloot achter ligt. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd. Binnen het team wordt in een vaste volgorde geschoten.

Bochten en kruisingen mogen binnen een afstand van 30 uit het hart van de kruising of bocht, op een parkoers aangegeven met een B, worden afgesneden. Dit moet zodanig gebeuren dat de kloot de straat  echt raakt of er overheen schiet. Als dat niet lukt, dan wordt de mislukte poging als een schot genoteerd en moet de volgende persoon uit dat team op de zelfde plaats een nieuwe poging doen.

Een schot mag alleen worden overgedaan als de kloot een tegenstander of spullen van de tegenstander raakt.
Als de kloot een ander object raakt, een boom, paaltje of  spullen van het eigen team en terug springt, of terugrolt op een helling, dan geldt de verste afstand die de kloot heeft afgelegd.

Elk team heeft een leider, die zowel het aantal schoten van zijn team als het aantal schoten van de tegenstander noteert. Onderweg vergelijken de leiders (schrijvers) regelmatig de score.

Om ongelukken te voorkomen moeten de spe-lers goed opletten. Degene die aan de beurt is om te schieten waarschuwt vooraf de medespelers met een roep of kreet, zoals "Daar komt ie" of "Pas op". Veiligheid is van het grootste belang, in het bijzonder op een stratenparkoers.

Alle weggebruikers op het stratenparkoers hebben voorrang op de klootschieters. De deelnemers waarschuwen elkaar als er een andere weggebruiker nadert.